Online tečajevi

Prevladajte prepreke fizičke udaljenosti ili neodgovarajućeg termina:

– potrebno je samo imati pristup internetu
– grupna ili individualna nastava u realnom vremenu s predavačem kojeg vidite i čujete
– termini i dinamika predavanja po dogovoru
– neograničen pristup snimkama predavanja
– probni sat – besplatan

Cijena nastavnog sata (45 minuta) je 130,00 kn.