Individualni tečajevi

Individualni tečajevi namjenjeni su polaznicima koji preferiraju nastavu prilagođenu osobnim potrebama i mogućnostima. Ovi tečajevi posebno su pogodni za one koji zbog svojih obveza ne mogu imati fiksno određenu satnicu, već ju u dogovoru s predavačem mogu uskladiti i po potrebi mijenjati.

Polaznici sami (ili uz sugestije predavača) određuju broj nastavnih sati, dinamiku rada te program i teme koje žele obrađivati. Ovakav je način rada personaliziran i u potpunosti prilagodljiv, a pogodan je za djecu i odrasle.

Za ovu se vrstu tečaja često odlučuju polaznici koji se u kratko vrijeme žele pripremiti za odlazak u inozemstvo, važan poslovni sastanak i druge prigode u kojima žele ostaviti dobar dojam korektno govoreći strani jezik.

Cijena individualnog sata (60 min.): 140 kn.
Na svakih 10 sati 1 sat gratis.

Posebna akcija:
Individualni sat talijanskog jezika 85 kn!